Transportbegeleiding

De logistieke branche staat voortdurend onder druk door concurrentie en de hoeveelheid regels waaraan transporteurs en chauffeurs zich moeten houden. Daarbij is transportcriminaliteit ook iets waar rekening mee gehouden moet worden. No-Point Security kan uw bedrijf daarmee helpen, door transportbegeleiding met de bedoeling de het risico te minimaliseren.

“Uit cijfers blijkt, dat de transportcriminaliteit in tijden van economische achteruitgang toeneemt!”

Ladingdiefstal

Ten eerste denken wij aan ladingdiefstal van transport onderweg op parkeerplaatsen. Maar ook op eigen bedrijventerreinen en opslagplaatsen die niet of nauwelijks beveiligd zijn. En zeker niet op de laatste plaats uw eigen chauffeur, die gevaar loopt tijdens rustpauzes.  Maar ook onderweg of door aanhoudingen door nepagenten is er een risico.

Risico’s in transport en vervoer

Het vervoer van goederen brengt immers risico’s met zich mee. Een chauffeur, die duurzame goederen vervoert kan bijvoorbeeld doelwit worden van criminelen. In eerste instantie dient een dergelijk waardevol transport goed beveiligd te worden. Dit geldt niet alleen voor het voertuig en de goederen, maar ook voor de veiligheid van uw chauffeur.

Veiligheid van chauffeurs

Verder is het van belang om te weten met wie we te maken hebben. Waar komt deze chauffeur vandaan, wat zijn de referenties en kloppen deze? Een punt waar veel vervoerders weinig of geen aandacht aan schenken.

No point security waardetransport

Risicoanalyse en preventieplan

Vervoer over de weg heeft een specifieke aanpak van beveiliging nodig en vergt kennis van het transport en de logistieke wereld. Middels een risicoanalyse en een daaruit voortvloeiend beveiligings- en preventieplan, worden de risico’s tot het minimum beperkt.

Voertuig en bezetting

De bezetting van ons voertuig bestaat uit een beveiliger en desgewenst een tweede beveiliger die in het te begeleiden voertuig plaatsneemt. Onze voertuigen zijn uitgerust met navigatie- en communicatiesystemen, waardoor voortdurend contact wordt onderhouden met de thuisbasis, de chauffeur en de eindbestemming. Bij calamiteiten wordt onmiddellijk contact gezocht met de thuisbasis, maar ook lokale autoriteiten en eventuele hulpdiensten. Na ieder transport wordt hiervan een uitgebreid rapport aan u verstrekt.